A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

BESSENYEI FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

TAKARÍTÓ

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
Csongrád megye – 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 7.

A munkakör betöltés által ellátandó feladatkörök:

Takarítói feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • orvosi egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos, precíz munkavégzés
 • terhelhetőség
 • rugalmasság

Pályázathoz csatolni kell:

 • fényképes önéletrajzot;
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát vagy igazolást annak megkéréséről;
 • hozzájáruló nyilatkozatot a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően.

Álláshely betölthető:

Az elbírálást követően azonnal betölthető

Pályázat benyújtási határideje: 2018. május 21.

Pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül

A pályázatok benyújtásának módja:

1). Postai úton, Ráczné Vizhányó Kitti nevére, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő megküldésével (6801 Hódmezővásárhely, Pf. 2)

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: takarító (229/2018-1.).

2.) Elektronikus úton Ráczné Vizhányó Kitti részére a munkaugy@tjm.hu e-mail címen keresztül.

Kérjük tárgyként feltüntetni a munkakör megnevezését: takarító (229/2018-1.).

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy 2018. május 21. napján 12 óra, benyújtásának feltétele a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte, a kért dokumentumok megléte.

Minden pályázó elektronikus úton értesítést kap az eredményről.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– Nemzeti Közigazgatási Intézet, www.kozigallas.gov.hu

– Bessenyei Ferenc Művelődési Központ honlapja, www.bfmk.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.tornyaimuzeum.hu honlapon szerezhet.